آموزشگاه موسیقی >> آموزش تنبک >> آموزش صفحات بیست تا بیست و سه, کتاب ابتدایی تنبک رجبی09 بهمن 1399 نویسنده : آکادمی زخمه دسته بندی:آموزش تنبک

آموزش کتاب ابتدایی تنبک رجبی

آموزش صفحات بیست تا بیست و سه, کتاب ابتدایی تنبک رجبی

به قسمت ششم و پایانی از آموزش کتاب ابتدایی تنبک رجبی خوش آمدید. این قسمت هم مثل قسمت‌های قبلی ابتدا توضیحات درس را همراه با تصویر صفحه قرار میدهیم سپس به سراغ اجرا کامل درس‌ها میرویم.

به صورت کلی محتوای این درس همه ادامه ریتم‌های شش هشتم و در ادامه درس‌های صفحه قبلی هستند. بعد از اتمام این جلسه کتاب ابتدایی آموزش ضرب به پایان میرسد. در نظر داشته باشید که مطالب این کتاب همه پیشنیاز دوره متوسطه و پیشرفته هستند.

صفحه بیستم کتاب ابتدایی، نحوه شمارش علامت‌های سیاه، چنگ و دولاچنگ در ریتم شش هشتم

صفحه بیستم آموزش تنبک ابتدایی رجبی

شروع ریتم های شش هشتم از صفحه دوازده میباشد و تا صفحه بیست و سه ادامه پیدا میکند. در واقع در این صفحه دومین درس شش هشتم کتاب ابتدایی آقای رجبی را آموزش میدهیم.

جهت یادآوری یک مروری از درس‌ گذشته میکنیم. در قطعه‌های شش هشتم برای هر چنگ یک شماره، برای سیاه دو شماره ،برای سیاه نقطه دار سه شماره را در نظر میگیریم. برای مثال:

در خط سوم میزان دوم یک توضیح وجود دارد، آنهم اینست که تا زمانی میزان ها چنگ میباشد برای هر چنگ یک شماره میشماریم ولی اگر در میان چنگ ها یک دولاچنگ وجود داشت، دو عدد دولاچنگ به اندازه یک چنگ زمان میبرد. زیرا هر چنگ قابل تبدیل به دو عدد دولاچنگ است.

برای سهولت در شمارش دولاچنگ‌ها بین هر شماره با شمارش بعدی یک "و" اضافه میکنیم. به طور مثال به خط سوم میزان دوم در فیلم توجه کنید.

صفحه بیستم و سوم کتاب ابتدایی، تکرار با اجرا تکنیک زینت

صفحه بیست و سوم آموزش تنبک ابتدایی رجبی

در صفحه بیست و سوم که صفحه نهایی این مجمعه آموزشی میباشد با یک علامت تکرار مواجه میشوید که همراه با علامت تکنیک زینت میباشد.

این دو علامت در کنار هم یعنی هنگام تکرار میزان حتما قبل از اولین علامت یک زینت اجرا کنید. برای مثال به خط پنجم از صفحه بیست و سوم توجه کنید.

برای دفعه اول که این درس را اجرا میکنیم نیازی به اجرای زینت قبل از تم وجود ندارد. از دفعه دوم و سوم که این خط را تکرار میکنیم حتما باید قبل از تم یک زینت اجرا کنیم. به اجرا این درس در ویدئو آخر توجه کنید.

از دست ندهید!