آموزشگاه موسیقی >> آموزش تنبک >> آموزش کتاب ابتدایی تنبک رجبی صفحات شش تا هشت03 بهمن 1399 نویسنده : آکادمی زخمه دسته بندی:آموزش تنبک

آموزش کتاب ابتدایی تنبک رجبی

آموزش کتاب ابتدایی تنبک رجبی صفحات شش تا هشت

آموزش صفحات شش تا هشت کتاب ابتدایی تنبک رجبی، تکنیک‌های ریز تیمپانی، ریز پُر و ریزپِلَنگ

به ادامه آموزش های تنبک خوش آمدید. این درس شامل صفحات ششم تا هفتم کتاب آموزش تنبک ابتدایی رجبی هست.خوب طبق روال همیشگی ابتدا برای هر صفحه ویدئو مربوط به صفحه را همراه با تصویر که شامل توضیحات تکنیک و نحوه شمارش میزان ها است را قرار داده ایم. در آخر هم اجرا کامل و صحیح این سه صفحه را در یک ویدئو در اختیار هنرجویان قرار داده ایم.

یک نکته دیگر را هم اینجا اضافه میکنم که درس قبل در واقع صفحه سه تا پنج کتاب درس داده شده اند و هیچ صفحه ای در این قسمت جانیافتاده است

صفحه ششم آموزش ابتدایی تنبک، تکنیک اشاره و ترکیب چنگ و دولاچنگ

صفحه ششم آموزش تنبک ابتدایی رجبی

این صفحه شامل دو درس میباشد که درس اول چهار خط و درس دوم هم دارای چهار خط میباشد. با توجه به کسر میزان در ابتدای درس میتوان فهمید که هر دوی این دو درس شامل میزان های دو چهارم هستند که به معنی وجود دو سیاه در هر میزان است.

این دو سیاه در درس اول این صفحه به شکل هشت دولاچنگ در هر میزان نمایش داده شده اند که نحوه شمارش آنها در ویدئو و تصویر هستند. البته تکنیک های استفاده شده در این درس هم تکراری هستند و با مراجعه به درس های قبل یا صفحه آموزش تنبک آن ها را پیدا میکنید.

توضیحات ریتم و تکنیک درس دوم در صفحه ششم هم مثل درس اول است ولی همه درس به شکل دولاچنگ نیست. برای درک بهتر به ویدئو آخر صفحه دقت کنید.

صفحه هفتم کتب ابتدایی تنبک، تکنیک ریز تیمپانی کلاسیک و هفت دو انگشتی در ضرب

صفحه هفتم آموزش تنبک ابتدایی رجبی

این صفحه هم شامل یک درس میباشد که مثل قسمت قبل هر دو دو چهارم هستند (با توجه به کسر میزان) و از نظر تکنیک دارای دو تکنیک جدید هستند

ریز تیمپانی که توضیحاتش را در صفحه آموزش تنبک قرار داده ایم. به این شکل است که انگشت سوم دو دست یا انگشت حلقه به صورت متناوب پشت هم به حالت ریز به پوست تنبک برخورد میکنند.

یک شکل جدید ریتمی هم در خط ششم میبینید که ترکیب دولاچنگ با چنگ است که ابتدا دو دولاچنگ و سپس یک چنگ داریم. نحوه شمارش آن در تصویر و فیلم هست. لطفا روی این شکل ریتمی بیشتر دقت کنید.

صفحه هشتم کتاب ابتدایی ضرب، کاربرد ریزپِلَنگ و ریز پُر

صفحه هشتم آموزش تنبک ابتدایی رجبی

در این صفحه هم دو درس داریم که شامل میزان های دو چهارم هستند و از نظر تکنیک دارای دو نوع ریز جدید هستند.

ریز پِلَنگ و ریز پُر رو به ترتیب در خط اول درس اول و خط اول درس دوم این صفحه میبینید. نحوه اجرا آن ها هم در ویدئو و صفحه اول آموزش تنبک موجود هست.

به طور کلی همه ریز ها به شکل متناوب با استفاده از دو دست صدایی منظم و دلنشین را تولید میکنند. لازم به ذکر است که زمان شمردن ریز ها با بقیه تکنیک ها فرقی ندارد.

فیگور های ریتمیک این صفحه هم تکراری هستند و در درس های قبلی آموزش داده شده اند.

از دست ندهید!

قسمت اول ، نحوه صحیح نشستن و گرفتن تنبک

قسمت اول ، نحوه صحیح نشستن و گرفتن تنبک

قسمت اول، نحوه صحیح نشستن و گرفتن تنبک

سلام عرض میکنیم به هنرجویا...

آموزش کتاب ابتدایی تنبک رجبی صفحات یک تا سه

آموزش کتاب ابتدایی تنبک رجبی صفحات یک تا سه

قسمت دوم آموزش تنبک، آشنایی با ریتم دو چهارم و تکنیک های ابتدایی تنبک

...