آموزشگاه موسیقی >> آموزش تنبک >> آموزش کتاب ابتدایی تنبک رجبی صفحات یک تا سه19 دی 1399 نویسنده : آکادمی زخمه دسته بندی:آموزش تنبک

آموزش کتاب ابتدایی تنبک رجبی

آموزش کتاب ابتدایی تنبک رجبی صفحات یک تا سه

قسمت دوم آموزش تنبک، آشنایی با ریتم دو چهارم و تکنیک های ابتدایی تنبک

به سری آموزش های تنبک خوش آمدید.این درس شامل صفحات اول تا سوم کتاب آموزش تنبک ابتدایی رجبی هست. ابتدا برای هر صفحه ویدئو مربوط به صفحه را  همراه با تصویر و توضیحات تصویر قرار داده ایم. در آخر هم اجرا کامل و صحیح این سه صفحه را در یک ویدئو در احتیار هنرجویان قرار داده ایم.

صفحه اول آموزش کتاب ابتدایی تنبک رجبی، شروع ریتم های دو چهارم

صفحه اول آموزش تنبک ابتدایی رجبی

این صفحه شامل دو درس میباشد که درس اول چهار خط و درس دوم دو خط میباشد. هر دوی این دو درس شامل میزان های دو چهارم هستند که به معنی وجود دو سیاه در هر میزان است.

درس اول شامل چهار تکنیک است که در تصویر دیده میشود. چهار تکنیک شامل : تم، هفت دو انگشتی دست بالا ، هشت دو انگشتی دست پایین ، بشکن یا پِلَنگ شماره دو هست. قبلا در صفحه آموزش تنبک به صورت کامل درباره تکنیک ها صحبت کرده ایم و همچنین در ویدئوی اجرا کامل دروس هم نحوه اجرا تکنیک را میبینید.

درس دوم هم از نظر تکنیک دارای دو علامت جدید است که در تصویر مشاهده میکنید. این علامت ها شامل : هشت و هفت بدون علامتند که به ترتیب به معنی انگشت دوم دست پایین و انگشت دوم دست بالا هستند.تفاوت اصلی این درس با درس اول اضافه شدن مفهوم چنگ است و نکته اصلی این درس تفاوت سرعت چنگ با سیاه است.

نحوه صحیح شمردن هر درس را در تصویر و ویدئو مشاهده میکنید. توجه داشته باشید که برای ابتدای کار نیاز به اجرا با سرعت بالا نیست و صرفا صحیح شمردن و صحیح نواختن مطرح است.

صفحه دوم آموزش کتاب ابتدایی تنبک رجبی، نحوه شمارش نت دولاچنگ

صفحه دوم آموزش تنبک ابتدایی رجبی

این صفحه هم شامل دو درس میباشد که مثل قسمت قبل هر دو دو چهارم هستند و از نظر تکنیک هم تفاوتی با صفحه قبل ندارد.

تفاوت اصلی آن اضافه شدن دولاچنگ است و تفاوت آن با چنگ و سیاه مهمترین نکته درس شماره سه است.

درس شماره چهار از ریتم ترکیب دروس قبلی است. یعنی ترکیب چنگ با دولاچنگ با هم.

صفحه سوم آموزش کتاب ابتدایی تنبک رجبی، اجرا تکنیک اشاره در تنبک

صفحه سوم آموزش تنبک ابتدایی رجبی

این صفحه هم همانند صفحات قبل شامل دو درس که هر دو دو چهارم هستند.

از نظر ریتم و ترکیب آن این دو درس هیچ تفاوتی با دروس صفحه دوم ندارند فقط توجه داشته باشید که درس ششم یعنی درس آخر همانند درس پنجم است و فقط با یک تکنیک دیگر اجرا میشود به نام اشاره دست بالا که نماد آن هفت کماندار است.

از دست ندهید!

قسمت اول ، نحوه صحیح نشستن و گرفتن تنبک

قسمت اول ، نحوه صحیح نشستن و گرفتن تنبک

قسمت اول، نحوه صحیح نشستن و گرفتن تنبک

سلام عرض میکنیم به هنرجویا...

آموزش کتاب ابتدایی تنبک رجبی صفحات شش تا هشت

آموزش کتاب ابتدایی تنبک رجبی صفحات شش تا هشت

آموزش صفحات شش تا هشت کتاب ابتدایی تنبک رجبی، تکنیک‌های ریز تیمپانی، ریز پُر...