آموزشگاه موسیقی >> آموزش تنبک >> آموزش کتاب ابتدایی تنبک رجبی صفحه ده و یازده19 دی 1399 نویسنده : آکادمی زخمه دسته بندی:آموزش تنبک

آموزش کتاب ابتدایی تنبک رجبی

آموزش کتاب ابتدایی تنبک رجبی صفحه ده و یازده

آموزش کتاب ابتدایی تنبک رجبی صفحه ده و یازده

ه قسمت چهارم از آموزش های تنبک خوش آمدید. میدونید که ما در این آموزش ها کتاب های رجبی را آموزش میدهیم. و در این قسمت هم صفحه دخ و یازده کتاب ابتدایی آموزش تنبک را پوشش داده ایم. لازم به ذکر است که برای اجرا این درس نیاز دارید که صفحات قبلی به خصوص صفحه نهم را خیلی خوب تمرین کرده باشید. اگر تازه با این سری آموزش های آشنا شده اید به لینک آموزش تنبک بروید

صفحه دهم کتاب ابتدایی استاد رجبی

صفحه دهم آموزش تنبک

شامل یک درس است که تا انتهای صفحه دهم و یازدهم ادامه دارد.با نگاه کردن به کسر میزان متوجه میشوید که میزان های این درس دو چهارم است.

اگر به تصویر نگاه کنید متوجه میشوید که علامتی شبیه به زینت در نت ها وجود دارد. بر اساس مکان قرار گیری این علامت نام آن تغییر میکند که در ادامه این موضوع را توضیح میدهم.

اگر این علامت قبل از بَک یا تم قراگیرد به آن اشاره میگویند که در تار یا سنتور به آن دُرّاب میگویند. اگر اشاره قبل از بَک باشد به آن اشاره بَک و اگر قبل از تم باشد به آن اشاره تم میگویند.

اگر زینت قبل از ریز قرار بگیرد به آن پیشریز میگویند.

در واقع نوع اجرا و طول زمان اجرا هیچ فرقی در این دو حالت ندارد و صرفا نام آن ها با هم متفاوت است.

نکته مهم بعدی در این صفحه خطوط کمانی که دو نت هم نام را به هم وصل کرده است میباشد. این خط که خط اتحاد نام دارد کشش دو نت هم نام را به هم وصل میکند. مثلا دو ریز پشت سر هم را قطع نمیکنیم و پشت هم اجرا میکنیم.

برای درک دقیق این مطالب، ویدئو آخر صفحه را ببنید.

 

صفحه یازدهم کتاب ابتدایی آموزش تنبک رجبی

صفحه یازدهم کتاب آموزش تنبک ابتدایی

این صحفه ادامه درس صفحه ده میباشد پس میزان های این درس هم دو چهارم هستند.

تنها نکته مهمی که به چشم میخوره و قبلا در دیده نشده است اتصال چند نت پشت سر هم توسط خط اتحاد است.

در اینجا بدون وقفه ریز را ادامه میدهیم و از شماره "وَ" در خط سوم میزان اول تا شماره "دو" در همان خط تا در میزان دوم ریز ها را پیوسته اجرا میکنیم.

 

از دست ندهید!