آموزشگاه موسیقی >> مقالات
مقالات آموزش موسیقی
آموزش موسیثی

آموزش موسیقی را چگونه شروع کنیم؟ از کدام آموزشگاه موسیقی؟

آموزش موسیقی را چگونه شروع کنیم؟ از کدام آموزشگاه موسیقی؟

سلام دو...

کلیات موسیقی

کلیات موسیقی ،آموزش موسیقی قسمت اول.

کلیات موسیقی ،آموزش موسیقی قسمت اول.

سلام دوستان..در چه حالید...؟...

کلیات موسیقی

کلیات موسیقی،آموزش موسیقی،قسمت دوم

کلیات موسیقی،آموزش موسیقی،قسمت دوم

خوب حالا که یکمی با مفاهیم اول...

آموزشگاه موسیقی

فاکتور های آموزشگاه موسیقی خوب چیست؟

ویژگی‌های آموزشگاه موسیقی خوب چیست؟

تو این مقاله میخواهیم وی...

تشخیص ساز خوب از بد

نحوه ی تشخیص ساز خوب و بد چگونه ممکن است؟ آموزشگاه موسیقی زخمه

نحوه ی تشخیص ساز خوب و بد چگونه ممکن است؟ آموزشگاه موسیقی زخمه

بر...

آموزش ساز های کوبه یی سنتی(تنبک و دف)

آموزش ساز های کوبه یی سنتی(تنبک و دف)

آموزش ساز های کوبه ای سنتی(تنبک و دف)

در موسیقی سنتی به طور عمده ...

تنبک نوازان تاثیر گذار

16 تنبک نواز تاثیر گذار در عصر قاجار

16 تنبک نواز تاثیر گذار در عصر قاجار

وقتی به تاریخ موسیقی و تنبک ...

چگونه یک تنبک خوب بخریم ؟ تشخیص تنبک خوب از بد

چگونه یک تنبک خوب بخریم ؟ تشخیص تنبک خوب از بد

چگونه یک تنبک خوب بخریم ؟ تشخیص تنبک خوب از بد

یکی از مسائلی که ب...

تنبک نوازان تاثیرگذار معاصر

تنبک نوازان تاثیرگذار معاصر (از پهلوی تا امروز)

تنبک نوازان تاثیرگذار معاصر (از پهلوی تا امروز)

بعد از قاجار و از...

 آموزش تعویض پوست تنبک و دیگر تعمیرات ساز

آموزش تعویض پوست تنبک ، چگونه تنبک خود را تعمیر کنیم ؟

آموزش تعویض پوست تنبک ، چگونه تنبک خود را تعمیر کنیم ؟

شاید در نگ...