آموزشگاه موسیقی >> آموزش تنبک >> آموزش کتاب ابتدایی تنبک رجبی صفحه دوازده تا هفده19 دی 1399 نویسنده : آکادمی زخمه دسته بندی:آموزش تنبک

آموزش کتاب ابتدایی تنبک رجبی

آموزش کتاب ابتدایی تنبک رجبی صفحه دوازده تا هفده

آموزش کتاب ابتدایی تنبک رجبی صفحه دوازده تا هفده

به قسمت پنجم از آموزش‌های تنبک خوش آمدید. این قسمت هم مثل قسمت‌های قبلی ابتدا توضیحات درس را همراه با تصویر صفحه قرار میدهیم سپس به سراغ اجرا کامل درس‌ها میرویم.

این صفحه شروع ریتم‌های شِش هشتم (شِش تایی) در کتاب آقای رجبی میباشد پس از اهمیت زیادی برخوردار هست.

در درس‌های قبلی درباره چگونگی تشخیص ریتم در هر میزان توضیح دادیم و گفتیم که معنی کسر میزان چیست. برای یادگیری بهتر به صفحه آموزش کَسر میزان مراجعه کنید.

صفحه دوازده کتاب ابتدایی، نحوه شمارش شش هشتم و تکنیک گلیساندو (
glissando)

صفحه دوازده آموزش تنبک ابتدایی رجبی

این صفحه شامل دو نکته مهم هست که عبارتند از :

  1. شمارش صحیح شش هشتم
  2. اجرا تکنیک گلیساندو

آموزش شمارش صحیح ریتم‌های شش هشتم

شش هشتم به معنی وجود شش چنگ در هر میزان است. پس برای هر چنگ یک عدد میشماریم.

به میزان اول دقت کنید، به ترتیب تم، پِلَنگ دو، پِلَنگ سه ، تم، پِلَنگ دو، پِلَنگ سه، هر کدام یک شماره را به خود اختصاص میدهند.

به خط پنجم میزان اول دقت کنید ، به ترتیب تم، پِلَنگ دو، هشت، تم، پِلَنگ دو، هر کدام یک شماره را به خود اختصاص میدهند به جز پِلَنگ آخر که دو شماره را به خود اختصاص میدهد به این دلیل که نت سیاه است و هر سیاه دو چنگ پس دو شماره را به خود اختصاص میدهد.

توضیح گلیساندو (glissando)

از صفحه دوازده به بعد یک تکنیک به درس‌ها اضافه میشود بنام گلیساندو. اجرا این تکنیک به شکل ریز تیمپانی در حال حرکت است. برای بیشتر آشنا شدن به ریز ها به صفحه آموزش ریز تیمپانی بروید.

این تکنیک به دو حالت زده میشود.
حالت اول ریز تیمپانی از ناحیه میانه شروع میشود و به ناحیه کناره تنبک میرود که علامت آن در نت گلیساندو مثبت است.

نوع دوم ریز تمیپانی از ناحیه کناره ساز شروع میشود و به سمت میانه پوست تنبک می آید که با علامت گلیساندو منها درون نت نشان داده میشود.

صفحه سیزدهم کتاب آموزش تنبک، نُت سایه نقطه دار و نحوه شمارش آن

صفحه سیزدهم آموزش تنبک ابتدایی رجبی

به طور کلی در نت‌های موسیقی هرگاه نقطه در جلوی یک علامت قرار گرفت، به اندازه نصف زمان آن نت به آن اضافه میکنیم. در این صفحه در میزان اول جلوی علامت گلیساندو منها یک مقطه میبینید که باعث میشود نت سیاه را به جای دو شماره به اندازه سه شماره طول بدهیم.

به خط هشتم میزان اول دقت کنید. در این میزان هر سیاه به اندازه دو شماره هستند ولی در میزان اول خط اول گلیساندو به اندازه سه شماره اجرا میشود.

صفحه هفده کتاب آموزش تنبک، شروع ریز تیمپانی با زینت

صفحه هفده آموزش تنبک ابتدایی رجبی

تنها نکته این درس اجرا ریز تیمپانی مثبت با زینت هست.

برای آشنایی بیشتر با زینت به صفحه نه آموزش تنبک مراجعه کنید.

از دست ندهید!