آموزشگاه موسیقی >> آموزش تنبک >> قسمت اول ، نحوه صحیح نشستن و گرفتن تنبک19 دی 1399 نویسنده : آکادمی زخمه دسته بندی:آموزش تنبک

نحوه صحیح نشستن و گرفتن تنبک

قسمت اول ، نحوه صحیح نشستن و گرفتن تنبک

قسمت اول، نحوه صحیح نشستن و گرفتن تنبک

سلام عرض میکنیم به هنرجویان عزیز و سختکوش. به اولین جلسه از آموزش تنبک خوش آمادید. در این جلسه میخواهیم نحوه صحیح نشستن و گرفتن تنبک را آموزش دهیم. شاید به نظر بیا که این قسمت از اهمیت کمتری برخوردار است ولی به طور کلی شاید آموزش های جلسه اول زیرساخت برای بقیه جلسات باشد. پس با ما همراه باشید تا بتوانید به صورت صحیح ساز تنبک را در دست بگیرید و بدون آنکه خسته شوید چندین ساعت روی صندلی بشینید.

 

بهترین حالت و ویژگی صندلی برای تنبک نوازی چیست؟

اگر به فیلم توجه کرده باشید میفهیمید که اولین و اصلی ترین ویژگی صندلی مناسب در هنگام تنبک نوازی صندلی است که پای نوازنده از آن آویزان نباشد و به زمین برسد. حتی با وجود زیر پایی هم باید این نکته را در نظر داشت که کف دو پای نوزنده باید به زمین برخورد داشته باشد.

بهتر است که صندلی نه خیلی نرم و نه خیلی صفت باشد.حتما صندلی باید پشتی داشته باشد تا در طولانی مدت کمر نوازنده خسته نشود.

نکته مهم : در ابتدا که روی صندلی نشستید به نوک صندلی بیایید.

به صندلی که در فیلم به آن اشاره شده است دقت کنید. اندازه این صندلی تقریبا نیم متر است.حتی گاها این اندازه هم زیا داست و باید از این صندلی هم کوتاه تر انتخاب شود.

اگر از اجزائ تنبک  اطلاع ندارید به صفحه تشخیص ساز تنبک خوب مراجعه کنید.

نحوه نشستن و موقعیت بدن هنگام تنبک نوازی باید به چه گونه باشد؟

برای افرادی که تنبک را سمت چپ میگیرند پای راست خود را باید عقب قرار دهند و پای چپ را جلو.

و برای افرادی که تنبک را سمت راست میگیرند پای چپ خود را عقب قرار دهند و پای راست را جلو.

نکته : برای پایی که جلو قرار دارد حتما زیر پایی قرار دهید.

حتما سر ساز را تنظیم کنید که به پایین نیوفتد یا رو به بالا شیب پیدا نکند. برای این کار از دو پای خود استفاده کنید . نفیر ساز باید در بغل نوازنده جای بگیرید و نباید از زیر دست تنبک نواز خارج شود.برای درک بهتر این مطلب به موقعیت دو پای استاد صدرالدینی در فیلم دقت کنید.

نحوه صحیح نشستن و گرفتن تنبک با توجه به نکات گفته شده بسیار راحت تر است و مدت تحمل نوازنده روی صندلی را افزایش میدهد. سعی کنید قواعد گفته شده را رعایت کنید. این اصول پایه کار آموزش تنبک است که باید آن را به عادت تبدیل کنید.

از دست ندهید!